CMND và thẻ căn cước

Sáng đọc báo thấy việc đổi chứng minh thư thành thẻ căn cước thấy mắc cười.

Cái tên chứng minh thư không đẹp sao mà phải đổi thành thẻ căn cước.

Cái thẻ này trước 75 đã có rồi. Chẳng lẽ đổi mới vòng vòng rồi quay về chế độ cũ.

Đúng là làm chính sách ở không rỗi kiếm cái mới làm để có tiền ngân sách thất thoát mà hưởng.

Advertisements

Đi loanh hoanh cho đời mỏi mệt…

Đi đâu rồi vẫn lại về với mái nhà đầu tiên này, nơi đâu đưa ta vào thế giới www. Và cũng giúp ta lớn và suy nghĩ chín chắn hơn.
Về đây !