Chi phí thiết kế logo của công ty nổi tiếng

Có những logo không tốn 1 xu nào, vì nó do người sáng lập công ty thiết kế.

Nhưng có những logo tốn một số tiền lớn kinh khủng để thiết kế.

Advertisements