Giải đề thi đại học khối B năm 2012 khá chi tiết

Xem đề thi tại đây….

Xem đáp án của bộ tại đây…

Còn dưới đây là bài giải tham khảo cho vui…

Tiếp tục đọc