Giải đề thi đại học khối B năm 2012 khá chi tiết

Xem đề thi tại đây….

Xem đáp án của bộ tại đây…

Còn dưới đây là bài giải tham khảo cho vui…

Tiếp tục đọc

Advertisements