Hi vọng…

Hi vọng đất nước mình sẽ có nhiều thay đổi trong những năm tới, khi có tổng bí thư mới.

Advertisements