Tạm biệt…Internet!

Về quê, không có nhiều điều kiện sử dụng Internet như ở thành phố. Đành tạm chia tay với Internet vài tháng….

Advertisements