Một ngày trong tháng tư

Hôm nay là một ngày khá vất vả đối với mình!
Cả buổi chiều, cấm đầu vào cái máy tính ngoài tiệm Net, để làm Blog cho lớp mình đi thực tập. Thời gian lúc này, mình đâu có rãnh gì đâu chứ. Thôi thì nhính chút thời gian, làm một nơi để lưu những kỷ niệm cho lần thực tập này đi. Chỉ có một lần thơi mà!
Để rồi sau này, khi được đi làm thì:
Còn chút gì để mà nhớ mà thương
Để cho
Những kỷ niệm xưa xin giữ mãi trong lòng

Advertisements

My books!

Hôm nay, ngồi dọn dẹp lại ba cái sách vở, thật là khủng! Những vị khách không mời mà tới, nào là dế, gián, chuột… Chúng làm hư sách mình bộn rồi.

Thôi thì sẵn đây, take lại vào pô hình làm kỷ niệm chơi!

Tiếp tục đọc