Bài học về lòng trung thực

Bài học về lòng trung thực

Người quản gia mang chuyện lên hỏi chủ nhà, một quý bà keo kiệt. Bà ta nói:

 

“Jeremiah, hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mỳ. Một thôi nhé. Và nếu có thể, đưa bánh ngày hôm qua ấy”.

 

Jeremiah từ lâu đã thầm yêu bà chủ, và để bà vui lòng, ông lấy một ổ bánh mỳ cũ, cứng như đá đưa cho lão ăn xin.

 

“Bánh mỳ của ông đây, ông lão tội nghiệp” – người quản gia không gọi ông lão ăn xin bằng “ngài” một cách trịnh trọng nữa.

  Tiếp tục đọc

Advertisements